အုန္းႏုိ႔ေခါက္ဆဲြ ႀကိဳက္တယ္ ဆိုတဲ့ ပတ္ခ်ာရာတူေသာင္
“ဗမာေတြက အရမ္းခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ ႐ုပ္ရွင္အတူတူ႐ိုက္ရတာ ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ ထုိင္းမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အရမ္းမ်ားေပမယ့္ ဒီမွာက စကားေျပာရတဲ့ အခက္အခဲကလဲြရင္ က်န္တာ ရယ္ရယ္ေမာေမာ နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ရတယ္။ ေမၿမိဳ႕ က ခ်င္းမိုင္ နဲ႔ ဆင္တယ္။ အရမ္းေနလို႔ ေကာင္းတယ္။ ထုိင္းကုိ မျပန္ခင္ ဘုရားေတြ၊ သာယာတဲ့ ေနရာေတြကုိ သြားမယ္” လုိ႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity

#PhatcraTubTong #ThailandActress #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top