အခု Body ကို ဖန္တီးခြင့္ရလို႔ ေက်နပ္ပါတယ္ လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ မထက္
“ဒီလုိ ခႏၶာကုိယ္ရဖို႔ အရမ္းႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။ သူမ်ား ဆဲဆိုတာထက္ ကုိယ္ လုိခ်င္တဲ့ Body ကို ရလုိ႔ ေပ်ာ္တယ္။ ဖန္တီးခြင့္ရလို႔ အရမ္းေက်နပ္တယ္။ မိသားစုက ဝတတ္တဲ့ အမ်ိဳးမို႔ အေကာင္းဆုံး ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ Body ကုိ ထိန္းသိမ္းတယ္။ ဒီအသက္အရြယ္မွာ ဗိုက္မပူဖို႔၊ အဆီမတက္လာဖို႔ ႀကိဳးစားရပါတယ္” လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#MaHtet #MakeupArtist #BeautyTips #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top