ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ဘီယာ လံုး၀ မေႀကာ္ျငာဘူး ဆိုတဲ့ ဖိုးခ်စ္“အႏုပညာလုပ္တဲ့သူ အမ်ားစုက ေငြေၾကးတစ္ခုထဲအတြက္ အႏုပညာမလုပ္ဘူး။ ေငြေၾကးဘယ္ေလာက္ရရ Promotion လည္း လံုး၀ မလုပ္ေပးဘူး။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ လူငယ္ေလးေတြကို တစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္သလို ေက်းဇူး႐ွင္ပရိသတ္ေတြကိုလည္း ကိုယ့္ေၾကာင့္ အဆိပ္အေတာက္ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#PhoeChit
#MyanmarCelebrity #PhoeChit

Related Posts

Scroll to top