လက္႐ွိ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေျပာလာတဲ့ ၀င္းႏိုင္ ( အႏုပညာ)“ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္က သိပ္မေကာင္းေတာ့ ကိုယ္တိုင္ လမ္းမေလၽွာက္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေလ့က်င့္ခန္းက (၁) ရက္ျခား တစ္ခါ လုပ္ရတယ္။ ဒူးေခါင္း သိပ္မေကာင္းေတာ့ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ မရပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေဘးက အေဖာ္တစ္ေယာက္ ပါမွသြားလို႔ ရတယ္။ ကား႐ိုက္ (၄) လ နားထားတယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေကာင္းသြားတာနဲ႔ အလုပ္ျပန္လုပ္မွာပါ” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


#WinNaing#MyanmarCelebrity #MyanmarActor

Related Posts

Scroll to top