ကိုယ့္ ေအာ္တာမႀကိဳက္လုိ႔ ကေလးေတြကုိလည္း မေအာ္ဘူး ဆိုတဲ့ ဟဲေလး
“အလုပ္အားတာနဲ ကိုယ့္မိသားစုကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး အခ်ိန္ေပးျဖစ္တယ္။ ကေလးေတြက အတန္းႀကီးလာလို႔ စာမ်ားလာတဲ့အခါ အမ်ားႀကီး လုိက္မပို႔ေပးႏုိင္ေပမယ့္ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ခရီး အတူထြက္တယ္။ သူတို႔ကို အလုိမလုိက္ဘူး။ နားလည္ေအာင္ စကားေလးေတြနဲ႔ပဲ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေျပာၿပီး ဆုံးမတယ္။ မိသားစုဆုိတာ ေငြေၾကး ရွိ၊ မရွိထက္ အျပန္အလွန္ ေမတၱာထားႏုိင္ရင္ ေအးခ်မ္းမယ္” လုိ႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


Photos from He Lay’s Facebook
#HeLay #MyanmarSinger #Family #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top