ပရိသတ္အတြက္ အက္ရွင္ကား ထပ္မံ႐ိုက္ကူးေနတဲ့ ႏုိင္းႏိုင္း

“ဒါ႐ုိက္တာ အာကာနဲ႔ Sleeping Awake ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးေနတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္း ႐ိုက္ကူးတဲ့ အက္ရွင္ကားပါ။ ဒီမွာနဲ႔ နည္းနည္း ကဲြတာရွိေပမယ့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညွိႏွဳိင္းၿပီး အေကာင္းဆုံး ႐ိုက္ကူးထားတယ္။ ဖုိက္တင္အတြက္ အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ နည္းနည္းေတာ့ ပင္ပန္းတာေပါ့။ ဒီလုိ ႏႈတ္ခမ္းေမြးလည္း တစ္ခါမွ မထားဖူးေတာ့ ဇာတ္႐ုပ္အတြက္ ေမြးထားရတယ္” လုိ႔ MC ကုိ ေျပာလာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#NineNine #MyanmarActor #MovieNews #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top