ေတြ႔ၿပီဆုံၿပီဆို ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေမ့သြားၾကတယ္ လို႔ ေျပာလာတဲ့ ေကာ္နီ
“ဂီတဘဝသက္တမ္း အစအရင္ကတည္းက ဒုကၡေတြ အတူတူ ခံလာၾကေတာ့ မိသားစုလို ရင္းႏွီးၾကတယ္။ ကုိယ္က အဖြဲ႔ထဲမွာဆုိ ခၽြဲတတ္တယ္။ အားလုံးက ညီအစ္မေတြလို ကိုယ့္ တုိင္ပင္ေဖာ္ တုိင္ပင္ဖက္ေတြခ်ည္းပဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ရင္ ဒဲ့ေျဖရွင္းၾကတာ မ်ားတယ္။ ေတြ႔ၿပီဆိုရင္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မျမင္ေတာ့တဲ့အထိ ေျပာၾက၊ ေပ်ာ္ၾကပါပဲ” လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity


Photos from Connie's Facebook
#MyanmarCelebrity #Connie #MyanmarSinger #Friendship #ChawSuKhin #SungTinPar #TinZarMaw #MiMiWinPe

Related Posts

Scroll to top