အခြင့္ရရင္ Teens အဖြဲ႔နဲ႔ သီခ်င္းလုပ္မယ္ လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ ဟဲေလး


“Teens အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အခြင့္အေရးေပးရင္ေတာ့ လုပ္ျဖစ္မယ္။ အျပင္မွာ ေတြ႔၊ စကားေျပာၾကေပမယ့္ လူစုံ ငါးေယာက္ေတာ့ မေတြ႔ျဖစ္ဘူး။ ဝါသနာက ေသြးထဲမွာ ရွိေနၾကေပမယ့္ သားသမီးေတြနဲ႔ မိသားစုေရးရာေတြ မ်ားလာတယ္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး ကိစၥေတြေၾကာင့္ မလုပ္ျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။ ကိုယ္ကေတာ့ အႏုပညာက လြဲရင္ အျခားအလုပ္ မလုပ္တတ္တာမို႔ Do or Die ရပ္တည္ရတာပဲ” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#HeLay #MyanmarSinger #Teens #Album #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top