ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကြင္းမွာ ပံုစံအသစ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေတြ႔ရတဲ႔ ျခဴးေလး နဲ႔ ခန္႔သီရိေဇာ္


သ႐ုပ္ေဆာင္ ျခဴးေလး နဲ႔ ခန္႔သီရိေဇာ္ တို႔က "The Empire Clothing Collections" အတြက္ Photo Shooting ကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ HK Studio မွာ ႐ိုက္ကူးေပးခဲ႔ပါတယ္။
Related Posts

Scroll to top