ကန္ေတာ္ႀကီး ေမၽွာ္စင္ကၽြန္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Iron Cross (IC) Show ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ကန္ေတာ္ႀကီး ေမၽွာ္စင္ကၽြန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Iron Cross (IC) Show ပြဲရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ပံုရိပ္ေတြပါ။

#MyanmarCelebrity


#YWine


#MyoGyi


#LayPhyu


#AhNge


#MyanmarCelebrity #IronCross #IC

Related Posts

Scroll to top