စည္သူလြင္ ရဲ႕ "A Part Of Me" တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအဆိုေတာ္ စည္သူလြင္ ရဲ႕ "A Part Of Me" တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္း မွာျပဳလုပ္ခဲ႔႔ပါတယ္။ ဒီပြဲကို အႏုပညာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ 


Related Posts

Scroll to top