ဒါရိုက္တာ ဏၾကီး နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ျဖိဳးသု တို႔ရဲ႕ မဂၤလာဦးအလွဴ


ဒါရိုက္တာ ဏၾကီး နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ျဖိဳးသု တို႔ရဲ႕ မဂၤလာဦးအလွဴအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ကိုယ္လူေခ်ာအဖြဲ႔ (၈၂)ဦး၊ စက္မွဳအေျခခံ သာေရး၊ နာေရးအဖြဲဲ႔၀င္ (၁၈၀)ဦး တို႔အတြက္ တစ္ဦးလ ွ်င္ ဆန္ (၁)တင္းခြဲ၊ ဆီ (၃) ပိႆ စုစုေပါင္း (၂၆၂) ဦးတို႔ကို ဒီကေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွာ လွဴဒါန္းခဲ႔ပါတယ္။
#NaGyi 
#PaingPhyoThuRelated Posts

Scroll to top