စပိုက္တာမန္း ၀တ္စံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ လုပ္ခဲ့တဲ့ စည္သူပလပ္ကၽြတ္





သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူပလပ္ကၽြတ္ က "စည္သူပလပ္ကၽြတ္ အေကာင့္တုဖြင့္ၿပီး ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ရန္တိုက္မႈအား ေျဖ႐ွင္းေသာပြဲ ႏွင့္ စပိုက္တာမန္း ၀တ္စံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပရိသတ္မ်ားအား ေတာင္းပန္႐ွင္းလင္းေသာပြဲ" ကို ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔က (၃၅) လမ္း၊ ဓမၼရံသီ ဓမၼာ႐ံု၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity



"ပရိသတ္ကို ဒီဇိုင္းအဆန္းေတြ ျပခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ၀တ္မိတာပါ။ တစ္ျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ မ႐ွိပါဘူး။ ထြားထြားက်ဳိင္းက်ဳိင္းရွိလို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေပၚသြားတယ္။ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီလည္း ခံ၀တ္ပါတယ္။ Spider-Man ၀တ္စံုက ေစ်းေပါတာျဖစ္လို႔ အရမ္း အသားပါးတာေၾကာင့္ ေပၚသြားတာပါ။ ဒီ၀တ္စံုကိုလည္း ထပ္မ၀တ္ေတာ့ပါဘူး" လို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူပလပ္ကၽြတ္ က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျပီး ပရိသတ္ကို ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္။

#SiThuPalatKyaut




Related Posts

Scroll to top