ပန္းသီး၊ ဇီးသီး၊ ၾကယ္သီး၊ စိန္သီး သီးေလးသီး ရဲ႕ MC Live Chatဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔က MC Live Chat မွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္၊ သ႐ုပ္ေ္ဆာင္ သီးေလးသီး အဖြဲ႕ဝင္ ပန္းသီး၊ ဇီးသီး၊ ၾကယ္သီး နဲ႔ စိန္သီး တုိ႔ရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြပါ။
By - MyanmarCelebrity#MyanmarCelebrity #PanThee #ZeeThee #StarThee #SeinThee #MCLiveChat

Related Posts

Scroll to top