မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္သူစုိး တို႔ ေျမပဲယိုအဖြဲ႕ ရဲ႕ “The Alternatives In Town” ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

မင္းေမာ္ကြန္း နဲ႔ ေက်ာ္သူစုိး တို႔ ပါ၀င္တဲ့ Peanut Butter - ေျမပဲယိုအဖြဲ႕ ရဲ႕ “The Alternatives In Town” ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ွိ Hard Rock Cafe ဆုိင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Okra အဖြဲ႔ကလည္း ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#MinMawKunn

Myanmar Celebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top