အကယ္ဒမီ မိတ္ကပ္ အတြက္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ေနလဲ မထက္ ?အကယ္ဒမီ မိတ္ကပ္ အတြက္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ေနလဲ မထက္ ?
အကယ္ဒမီပဲြ နီးၿပီမုိ႔ Hotel ေနရာကုိ သြားၾကည့္ရမယ္။ ကုိယ္ ျပင္ေပးမယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ရမွာေပါ့။ သဇင္ပန္း နဲ႔ အကယ္ဒမီေခတ္ကုိ ျပန္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေလာကနဲ႔ ေဝးတဲ့သူမို႔ ႏွစ္တုိင္း အကယ္ဒမီပဲြ မတက္ျဖစ္ပါဘူး။ 
#MaHtet #MakeupArtist #MyanmarAcademy


Related Posts

Scroll to top