သားတုိ႔အမႊာ အကပေဒသာ မွ ဟန္သာၿဖိဳး နဲ႔ ဟန္သာမိုး
သားတုိ႔အမႊာ အကပေဒသာ မွ ၿဖိဳး နဲ႔ မိုး
အေမ့စကားကုိ နားေထာင္ၿပီး စာေတြကို ႀကိဳးစားတယ္။ အကေတြကိုလည္း ႀကိဳးစားသင္ယူေနပါတယ္။ ပဲြမွာ အကကတဲ့အခါ အခက္အခဲ ရွိေပမယ့္ ႀကိဳးစားၿပီး ရေအာင္ ကတယ္။ စာေရာ၊ အႏုပညာအလုပ္ေရာ လစ္ဟင္းမႈ မရွိေအာင္ လုပ္မယ္။
#HanTharMoe #HanTharPhyo #CelebrityTwins #MyanmarCelebrityRelated Posts

Scroll to top