“ရန္ကုန္ေရာက္ ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ိုးရာသႀကၤန္” အႀကိဳပြဲေတာ္
(၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့တဲ့ “ရန္ကုန္ေရာက္ ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ိုးရာသႀကၤန္” အႀကိဳပြဲေတာ္ကို မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ွိ ေမၽွာ္စင္ကၽြန္း မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #ShanState

Related Posts

Scroll to top