အၿငိမ့္ မင္းသမီးေတြနဲ႔ ဖူးစားဆံုခဲ့ၾကတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ ခ်စ္စရာ နဲ႔ စီးဖိန္ တို႔ သားအဖ
မိသားစု (၅) ေယာက္႐ွိတယ္။ အိမ္ငွားဘ၀မို႔ (၂) ႏွစ္ တစ္ခါေလာက္ အိမ္တက္လုပ္ရတယ္။ အိမ္ေျပာင္းရလြန္းလို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕  တစ္ၿမိဳ႕ လံုးက ကုိယ့္အမ်ိဳးလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ေနရာလည္း ေတာ္ေတာ္နွံ႔ေနၿပီ။ မိသားစုက ေျပလည္ရင္ စားလိုက္၊ မေျပလည္ရင္ မစားလိုက္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲေနၾကတယ္။

By - MyanmarCelebrity


အဘင္ေနာက္ခံ စာအုပ္ထြက္တာ (၇) အုပ္႐ွိၿပီ။ လူရႊင္ေတာ္ ပညာရပ္နဲ႔ သဘင္အေတြ႔အႀကံဳေတြလည္း ပါတယ္။ 

#ChitSayar 
#SeePhane#MyanmarCelebrity #MyanmarComedian

Related Posts

Scroll to top