သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုမိသားစု ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းစတုဒီသာအလွဴ


သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုမိသားစု ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းစတုဒီသာအလွဴကို ဒီကေန႔ သႀကၤန္အက်ေန႔၊ ဧၿပီလ (၁၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။Related Posts

Scroll to top