အိမ္ဆိုင္ေလး ဖြင့္ထားတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ တင္ဇာဝင္းျပည့္

“သ႐ုပ္ေဆာင္ လုပ္တဲ့ ဝင္ေငြက နည္းေတာ့ အလုပ္ကို ထိုင္မေစာင့္ခ်င္လို႔ Daily Income ေလး ရေအာင္ အိမ္ဆုိင္ေလး ဖြင့္ထားတယ္။ အိမ္ပုိင္မရွိေသးေတာ့ သမၼာအာဇီဝ က်တဲ့ ဒီအလုပ္ေလးက ေအးခ်မ္းေစတယ္” ဆိုတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ တင္ဇာဝင္းျပည့္ တို႔ သားအမိ။

#TinZarWinPyae #MyanmarActress

Related Posts

Scroll to top