ခ်စ္တယ္ လုိ႔ ေျပာရမွာ ရွက္ေနတဲ့ မိုရီဆာကီဝင္း

ခ်စ္တယ္ လုိ႔ ေျပာရမွာ ရွက္ေနတဲ့ မိုရီဆာကီဝင္း
ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားက ခ်က္ခ်င္း ေျပာလို႔မရဘူး။ ေျပာဖုိ႔ ရွက္တယ္။ အဝင္းက ေခါင္းေျပးလို႔ ျမန္မာစကား အရင္ထက္ ကၽြမ္းလာၿပီ။  ဂ်ပန္မွာ ကုိယ့္အတြက္ကုိပဲ ၾကည့္ၾကတဲ့ အခါ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ဂ႐ုစုိက္မႈကို သေဘာက်တယ္။

#MorisakiWin #MyanmarSinger
Related Posts

Scroll to top