သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ အစားပုတ္ဆံုးက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ...
မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ Social Influencers မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ မမညိဳ (Share & Care by Nyo Me)၊ Dr.ကိုကိုရဲဝင္းလိႈင္ (Joine Me for A Better Taste)၊ Dr.မ်ဳိးျမင့္ေအာင္ (Your Myoe- Your Dentist) ႏွင့္ Tzafelix (Gamer) တို႔ရဲ႕ The Pizza Company မွာ ပီဇာ စားရင္း စကား လက္ဆံုက်ေနၾကတဲ့ ပံုရိပ္ေတြပါ။

By - MyanmarCelebrity

#MyanmarCelebrity #ShareandcarebyNyome #joinmeforabettertaste #YourMyoe #tzafelix #PizzaCompany

Related Posts

Scroll to top