ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပါ ဆိုတဲ့ နင်ဇီမေ၊ ခိုင်သဇင်သင်းပိန်သည် ဖြစ်စေ၊ ဝသည် ဖြစ်စေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပါ ဆိုတဲ့ အဆိုတော် နင်ဇီမေ၊ ခိုင်သဇင်သင်း။

By Myanmar Celebrity #MyanmarSinger #KhineThazinThin #NinziMayRelated Posts

Scroll to top