သဘင္အႏုပညာရွင္မ်ား မ်က္ႀကည္လႊာဘဏ္သို႔ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႀကည္လႊာလွဴဒါန္း

Exclusive Video: ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအရုံး ႏွင့္ သဘင္ လူမွဳကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီဧ။္ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႀကည္လႊာလွဴဒါန္းပြဲကုိ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ မ်က္ႀကည္လႊာဘဏ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလွဴဒါန္းပြဲမွာ သဘင္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ သဘင္ခ်စ္ ပရိသတ္မ်ားကပါ ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ႀကတယ္လို႔ သိရပါသည္။

Video on YoutubeVideo on Vimeo


#Myanmar Thabin Artist Organization
#Phoe Chit
#Myanmar Corneas Donation Yangon

Related Posts

Scroll to top