မိုးစက္၀ုုိင္ ဦးေဆာင္လွဴဒါန္း တဲ့ "ျမန္မာ့ႏွလံုးသား" စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား


မယ္ျမန္မာ မိုးစက္၀ိုင္ (Miss Universe Myanmar 2013) ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ "Myanmar's Heart" ပရဟိတအဖြဲ႔မွ ပဲခူးတိုင္း၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႔ ႏွင့္ (၁၈)မိုင္ ကြာေ၀းတဲ့ ပဲခူးရုုိးမေတာင္ေျခရွိ သခၤရုိင္မိဘမဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီ "ျမန္မာ့ႏွလံုုးသား" စာသင္ေကာ်င္းေဆာင္သစ္ကို မိုးစက္၀ိုင္း ႏွင့္ အဖြဲ႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၈) ရက္ေန႔က သြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။#Moeset Wine
#Myanmar Heart Charity Group

Related Posts

Scroll to top