စိုင္းစိုင္း ရဲ့ Alpine သၾကၤန္မ႑ပ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္သၾကၤန္ ျမင္ကြင္း ႐ုပ္သံ

ရန္ကုန္၊ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ Ve Ve ႏွင့္ Alpine သၾကၤန္မ႑ပ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဧျပီလ (၁၂) ရက္ေန႔၊ သၾကၤန္အၾကိဳေန႔က က်ငး္ပခဲ့ပါတယ္။ Ve Ve ရဲ့ Brand Ambassador မ်ား ႏွင့္အတူ အျခား အႏုပညာရွင္မ်ားမွ Ve Ve သၾကၤန္မ႑ပ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ စတင္ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။

Video on Youtube!Video on Vimeo!


#Yangon Thingyan Festival 2016
#Sai Sai Alpline Thingyan Mandut 2016

Related Posts

Scroll to top