ျမန္မာ ပရိသတ္ႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏီွးေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္အလွမယ္ ရင္ထရန္ဟုရန္ေမ

ဗီယက္နမ္အလွမယ္ ရင္ထရန္ဟုရန္ေမ (Nguyen Tran Huyen My) ဟာ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔၊ မနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႔နယ္ရွိ ေရႊဆင္စားဖြယ္စံုဆိုင္တြင္ Ve Ve ပရိသတ္တစ္ခ်ဳိ႔ႏွင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုပြဲအျပီးမွာဘဲ ေလဆိပ္သို႔ တန္းသြားခဲ့ျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ငုရင္ထရန္ဟုရန္ေမ (Nguyen Tran Huyen My) ဟာ ေနတိုး၊ ခင္၀င့္၀ါ တို႔ႏွင့္အတူ Myanmar Media 7 မွာ ထုတ္လုပ္႐ိုက္ကူးမယ့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ ႐ိုက္ကူးေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

VIDEO ON YOUTUBE!VIDEO ON VIMEO!


#Vietnamese Miss Nguyen Tran Huyen My Visited Yangon
#Nguyen Tran Huyen My

Related Posts

Scroll to top