"စႏၵာသီရိ" ဘြဲ႔အမည္ျဖင့္ သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ ကစ္ကစ္


ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ကစ္ကစ္ က ပုပၸါး၊ ေရႊမန္က်ည္းေတာမွာ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ (ဆရာေလး စႏၵာသီရိ) ဘြဲ႔အမည္ျဖင့္ သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Myanmar Supporting actress, Kit Kit entered numhood. #KitKit

Related Posts

Scroll to top