ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့တဲ႔ အဆိုေတာ္ ေကာ္နီ နဲ႔ ေခ်ာစုခင္ ခရီးသြားပံုရိပ္


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ဖ်ား ေကာ့ေသာင္း အငူရိွ Victoria Cliff Hotel & Resort မွာ အပန္းေျဖခရီး ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အဆိုေတာ္ ေကာ္နီ ႏွင့္ ေခ်ာစုခင္ တို႔ရဲ့ ခရီးသြား ပံုရိပ္ေတြပါ။
Myanmar well-know singer; Connie & Chaw Su Khin At the Victoria Cliff Hotel & Resort in Kawthaung, Myanmar. #Connie #ChawSuKhin

Related Posts

Scroll to top