ေနတိုး၊ ျမင့္ျမတ္ ႏွင့္ ၀တ္မွဳံေရႊရည္ တို႔ရဲ့ 2018 Calendar ႐ိုက္ကြင္း


ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔က 2018 Calendar အတြက္ Photo Shotting ႐ိုက္ကူးေပးခဲ့ၾကတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနတိုး၊ ျမင့္ျမတ္ ႏွင့္ ၀တ္မွဳန္ေရႊရည္ တို႔ရဲ့ ပံုရိပ္ေတြပါ။

Nay Toe, Myint Myat and Wutt Hmone Shwe Yi at 2018 Calendar Photo Making. #NayToe #MyintMyat #WuttHmoneShweYi #KitKit

Related Posts

Scroll to top