မႏၱေလးမွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ “BATH & KITCHEN” SHOWROOM


ေရခ်ိဳးခန္းသံုး၊ မီးဖိုေဆာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မယ့္ “BATH & KITCHEN” Showroom အသစ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္ေန႔က ဆိုင္တည္ရွိရာ မႏၱေလးၿမိဳ႔၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႔နယ္၊ (၇၇) လမ္း ႏွင့္ (၃၂) လမ္းေထာင့္မွာ က်ငး္ပခဲ့ပါတယ္။
The grand opening ceremony of BAHT & KITCHEN Showroom/ BEKO Exclusive Showroom was held at the corner of 77th Street & 32nd Street in Mandalay on July 16, 2017. #BEKOMyanmar #BAHTKITCHENMandalay #BEKOMandalay

Related Posts

Scroll to top