လူမင္း၊ ဆုပန္ထြာ တို႔ပါ၀င္တဲ့ “ခၽြန္း” ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ႐ိုက္ကြင္း


ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ေတာင္ဥကၠာလာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျမသီတာအိမ္ယာမွာ ဒါ႐ိုက္တာ ဥကၠာဗို ႐ိုက္ကူး ပံုေဖာ္္ေနတဲ့ “ခၽြန္း” ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကြင္း ပါ။ ဒီဇာတ္ကားမွာ လူမင္း၊ ဆုပန္ထြာ၊ ေခ်ာကလ်ာ၊ လမင္းေမ ႏွင့္ အျခား အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။
Lu Min, Su Pan Htwar, Chaw Kalayar and La Min May star in "Choon" movie by director Okkar Bo. #LuMin #SuPanHtwar #ChawKalaYar

Related Posts

Scroll to top