တစ္ပတ္ၾကာ ေယာဂီ ၀တ္ၿပီး ကုသိုလ္ယူေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနမင္း


သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနမင္း တို႔မိသားစု ရဲ႕ “သိကၡၡာထပ္၊ ကံဆင့္” ရဟန္းခံ၊ ရွင္ျပဳ၊ နားသ သီလရွင္၀တ္ အလွဴေတာ္ မဂၤလာပြဲကို ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔က ပဲခူးၿမိဳ႔ရွိ တိႆလမ္းရွိ “ေရႊဘုန္းပြင့္ မဂၤလာေပၚေတာ္မူ ေက်ာင္းတိုက္” မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနမင္း က ဒီေက်ာင္းတိုက္တြင္ တစ္ပတ္ၾကာ ေယာဂီ ၀တ္ျဖစ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။


Myanmar Celebrity Update: Actor Nay Min's Merit #MyanmarActor #NayMin

Related Posts

Scroll to top