အႏုပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ ၀တ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႔မွဳ ျပပြဲ ၂၀၁၇


အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႔မွဳျပပြဲ ၂၀၁၇ ကို ဒီကေန႔၊ ဇြန္လ(၂၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ုံတြင္ က်င္းပေနပါတယ္။


Myanmar Women' Traditional Dress Show at National Theater in Yangon on June 28, 2017. #MyanmarFashino #MyanmarDress

Related Posts

Scroll to top