ဂီတစာဆုိ ကုိသက္ဦး ဂုဏ္ျပဳ “ေဒဝစၧရာ ႏွင့္ ေရႊအလကၤာ” ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ


ဂီတစာဆုိ ကုိသက္ဦး ဂုဏ္ျပဳ အမွတ္တရ “ေဒဝစၧရာ ႏွင့္ ေရႊအလကၤာ” ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ံုတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ နီနီ၀င္းေရႊ၊ တကၠသိုလ္လဲ့လဲ့၊ ႏွင့္းရည္သန္႔၊ ပန္းအိျဖဴ၊ ေရႊရည္သိန္းတန္၊ အိအိခၽြန္၊ စိမ္းလဲ့လဲ့၊ မို႔မို႔ေက်ာ္လြင္ စတဲ့ ျမန္မာသံ အဆိုေတာ္ (၂၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့ၾကပါတယ္။

Myanmar Classic Music Concert was stage at the National Theater in Yangon on August 11, 2017. #MyanmarSinger #MyanmarClassicSinger

Related Posts

Scroll to top