ဟိန္းေ၀ယံ ႏွင့္ နန္းဆုရတီစိုး တို႔ရဲ့ “ေတာ္၀င္” ေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္ကြင္း


ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ မိုးကိုဦး စတူဒီယို (Studio) တြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဟိန္းေ၀ယံ ႏွင့္ နန္းဆုရတီစိုး တို႔ရဲ့ “ေတာ္၀င္” မုန္႔မ်ိဳးစံု ေၾကာ္ျငာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကြင္း ပံုရိပ္ေတြပါ။

Hein Wai Yan & Nan Su Yati Soe posed for Taw Win Snack commercial photos. #HeinWaiYan #NanSuYatiSoe

Related Posts

Scroll to top