ပထမအၾကိမ္ ကိုလူေခ်ာ အဖြဲ႔ ဦးစီးက်င္းပခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပြဲ


ကိုလူေခ်ာအဖြဲ႔ မွ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပတဲ့ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ ႏွင့္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္အထက္ လူၾကမ္း သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကီးမ်ားအား သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ (၃၅) လမ္း၊ ဓမၼာ႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Paying respects and donaitons to Myanmar elderly actors/ artists #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top