ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ MOBIL Join the Drive Promotion မိတ္ဆက္ပြဲ


MOBIL မွ က်င္းပခဲ့တဲ့ “Join the Drive Promotion” စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲ ႏွင့္ ကံစမ္းမဲ LUCKY DRAW ဖြင့္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Novotel Hotel မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
The press launch of MOBIL's JOIN the DRIVE Promotion was held at the Novotel Hotel in Yangon on August 16, 2017. #MOBILMyanmar #MyanmarSupermodels

Related Posts

Scroll to top