အဆိုေတာ္ ေနာေနာ္ ႏွင့္ အိအိဟိန္း တို႔ရဲ့ မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲ


အဆိုေတာ္ ေနာေနာ္ ႏွင့္ မအိအိဟိန္း တိုရဲ့ မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲကို "Methodist English" အသင္းေတာ္မွာ ဒီကေန႔၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မဂၤလာပြဲသို႔ အဆိုေတာ္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ႏွင့္ အနုပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။


The wedding ceremony of Singer Naww Naw and Ei Ei Hein was held at the Methodist English Church in Yangon on September 30, 2017. #NawwNaw #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top