အလွမယ္ ေရႊအိမ္စည္ Miss Grand International ျပိဳင္ပြဲသို႔ ေစလႊတ္မွဳ ရပ္ဆိုင္းခံရ


Miss Grand International 2017 အလွမယ္ ျပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည့္ အလွမယ္ ေရႊအိမ္စည္ အား စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာခဲ့မွဳ မရွိသည့္အတြက္ ေစလႊတ္ယွဥ္ျပိဳင္ေစမယ့္ အစီအစဥ္ကို Miss Universe Myanmar Organization မွ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
Miss Grand Myanmar 2017, Shwe Eain Si, the 1st Runner Up of Miss Universe Myanmar, was suspended to compete in Miss Grand International 2017 Beauty Pageant by Miss Universe Myanmar Organization. #ShweEainSi #MissMyanmar #MissGrandMyanmar

Related Posts

Scroll to top