"၀ါေ႐ႊစင္" ပိုးထည္ဆိုင္ (၅) ေျမာက္ ဖြင္႔ပြဲ တတ္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ အနုပညာ႐ွင္မာ်း ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ က "၀ါေ႐ႊစင္" ပိုးထည္ဆိုင္ရဲ႕ (၅) ဆိုင္ေျမာက္ ဆိုင္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္၊ အမွတ္ (၁၆)၊ ခိုင္ေ႐ႊ၀ါလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါတယ္။  ဒိီဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနနားသို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆုပန္ထြာ ၊ ႐ိုတ ႏွင္႔ အႏုပညာ႐ွင္မ်ားလည္း တတ္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ #MyanmarCelebrity
#MyanmarCelebrity #SuPanHtwar #Rota

Related Posts

Scroll to top