အဆိုေတာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ရဲ့ "One Lady Birthday Show" ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအဆိုေတာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ရဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ "One Lady Birthday Show" ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို "Dream Lover" တီး၀ိုင္းႏွင့္အတူ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊Thuwunna Bhumi Event Park မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ Related Posts

Scroll to top