"ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္ေရးၾကသူမ်ား" အထူးပြဲျပသ


"ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္ေရးၾကသူမ်ား" အထူးပြဲျပသျခင္းကို ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္  ၊  Junction City မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားကို ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိဴး၊  ယုန္ေလး ၊ ျပံဳးျမသြယ္ ႏွင္႔ အတူ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား တတ္ေရာက္ခဲ႕ပါတယ္။


#MyanmarCelebrity #YoneLay #PyoneMyaThwae#Director Joe

Related Posts

Scroll to top