ပရိသတ္က လိုက္ဖက္တယ္ေျပာေတာ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ - ရဲရင္႔ေအာင္ရဲရင္႔ေအာင္ နဲ႕ ဧျငိမ္းျဖဴ တို႔ႏွစ္ဦးရ႕ဲ အခ်စ္ေရးကို ပရိသတ္အမ်ားစုက စိတ္၀င္စားၾကသလို လိုက္ဖက္ညီတဲ႕ စံုတြဲလို႔ သတ္မွတ္ၾကတာ န႔ဲ ပက္သက္ၿပီး ရဲရင္႔ေအာင္ က ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ MC သို႔ေျပာပါတယ္ ။

ပရိသတ္ေတြက လိုက္ဖက္တယ္ေျပာေတာ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခ်စ္က တည္ေဆာက္တာကေတာ႕ ခံစားမွဳနဲ႕ ပဲဆုိင္တာေပါ႔ ။ လူငယ္ေတြလည္း ျဖစ္ေတာ႕ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ကို႕ယ္ယို႕ကားရားႏိုင္တဲ႕ အမူအက်င္႕ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း စကားေျပာတာ သိပ္ၿပီးေတာ႔ အခ်ိဳးမေျပဘူး ။ သူကလည္း သူ႔အမူအက်င္႔ေတာ႕ သူရွိတယ္။ သူမေလ်ာ႔ရင္ ကိုယ္ေလ်ာ႔ ၊ ကိုယ္မေလ်ာ႔ရင္ သူေလ်ာ႔ေပါ႔ ။ တစ္ေယာက္န႕ဲတစ္ေယာက္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ နားလည္မွဳယူရတာေပါ႔   " လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

By Myanmar Celebrity
#myanmarcelebrity #yairyeintaung #anyeinphyu

Related Posts

Scroll to top