အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ သတိၱမ႐ွိေသးဘူး - မိစႏီၵ
" မိစႏီၵ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ေတာ႔ အစီအစဥ္ မ႐ွိေသးပါဘူး။ သတိၱေတြလည္း ႐ွိဖို႕ လုိအပ္တာေပါ႔ ။ အေမ၊ အေဖ ေတြ နဲ႔ ကိုယ္႕ကုိယ္အလိုလိုက္ၿပီး ခ်စ္တဲ႔ မိသားစုကို ခြဲၿပီးေတာ႔ တစ္ျခားသူတစ္ေယာက္ နဲ႔ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖို႔ သတိၱလည္း မ႐ွိေသးပါဘူး။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ အရည္အခ်င္းလည္း မ႐ွိေသးဘူး ။ လိုပါေသးတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုကို ႐ွိတယ္လို႔ မိစႏီၵ ကိုယ္႕ကိုကိုယ္ မျမင္ေသးပါဘူး" လို႔ အဆိုေတာ္ မိစႏၵီ က MC သို႔ေျပာပါတယ္ ။

By Myanmar Celebrity


#MyanmarCelebrity #MiSanDi

Related Posts

Scroll to top