ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆုိး မိသားစုက မိသားစုပါပဲ ဆုိတဲ့ ေအာင္ရင္
“တခ်ိဳ႕သီခ်င္းေတြမွာ မိသားစုကို လြမ္းတဲ့ပုံစံ၊ အေဖတစ္ေယာက္ရဲ႕ သားသမီးအေပၚ ထားတဲ့ေမတၱာကို ခံစားသီဆုိထားတယ္။ သား မုိးေအာင္ရင္အတြက္ ဆုိထားတာမဟုတ္ဘူး။ သူကို အၿမဲသြားေတြ႔ျဖစ္တယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္းတယ္။ မိသားစုစုံတဲ့ေနရာက ျမင္မေကာင္းေပမယ့္ မိသားစုက မိသားစုပဲေလ။ မေကာင္းတာေတြကုိ ဖယ္ထားၿပီး ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ အားေပးျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity

#MyanmarCelebrity #AungYin #MoeAungYin

Related Posts

Scroll to top