လက္တဲြေဖာ္နဲ႔ ခ်စ္ရမယ့္သူ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ ေရႊပိုးအိမ္
“အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အခ်စ္ကုိမစဥ္းစားေသးဘူး။ တကယ္ခ်စ္တဲ့သူကိုပဲ လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခ်င္တယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က အက်င့္စာရိတၱေကာင္းရမယ္၊ ကိုယ့္ကုိခ်စ္ရမယ္၊ နားလည္ေပးရမယ္ဆုိၿပီး စိတ္ကူးထားတယ္။ မိန္းကေလးတုိင္းက လက္တြဲမယ့္သူနဲ႔ ခ်စ္ရမယ့့္သူ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ေရႊပိုးလည္း ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လက္တြဲေဖာ္ကိုေတြ႔မွ ပရိသတ္ေရွ႕ ခ်ျပမယ္” လုိ႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#MyanmarCelebrity #ShwePoeEain

Related Posts

Scroll to top