ကုိယ္ဝန္ရင့္ေနၿပီမုိ႔ အလုပ္ၿပီးခ်ိန္ဆို ဗိုက္ေက်ာင္းရတယ္ ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္
“အရမ္းခရီးေဝးတဲ့႐ႈတင္ဆုိ သူမလုိက္ျဖစ္ပါဘူး။ (၈) လပုိင္းေမြးေတာ့မွာမု႔ိ ကိုယ္ဝန္ ေတာ္ေတာ္ရင့္ေနၿပီ။ ႐ႈတင္ၿပီးလုိ႔ ညဘက္ဆုိရင္ေတာ့ လမ္းေတြပတ္ေလွ်ာက္ၿပီး ဗိုက္ေက်ာင္းရတာေပါ့။ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔မို႔ အဲအခ်ိန္ေလးပဲ ဂ႐ုစိုက္ျဖစ္တယ္။ ပထမဦးဆုံးကိုုယ္ဝန္၊ ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ သားေယာက္်ားေလးလည္း ေမြးေပးမွာမို႔ အရမ္းေက်းဇူးတင္တယ္။ သားေလးရဲ႕ ပုံတူတက္တူးေလးထုိးဖုိ႔ ေနရာခ်န္ထားပါတယ္” လို႔ MC ကို ေျပာပါတယ္။ 

By - MyanmarCelebrity
Photos from Myint Myat's Facebook
#MyanmarCelebrity #MyintMyat

Related Posts

Scroll to top