အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရတာ ပီတိျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့ ထြန္းကိုကို

“လက္ရွိမွာ ေရေဘးပရဟိတကုိ လုပ္ျဖစ္တယ္။ မြန္ျပည္နယ္ဘက္မွာ ေရေဘးျဖစ္ေနေပမယ့္ နီးစပ္ရာ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့  ပဲခူးမွာ သြားကူျဖစ္တာေပါ့။ ဦးေက်ာ္သူကုိ တင္ျပေတာ့ အသင္းက အလွဴေငြထုတ္ေပးတယ္။ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးေသတၱာကုိ သြားလွဴတဲ့အျပင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ဟင္းေရာ၊ ထမင္းေရာ အမ်ိဳးေတြနဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ေပးခဲ့တယ္။ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ေနရာအထိ စာရင္းအတိအက်နဲ႔ သြားလွဴျဖစ္ပါတယ္” လို႔ MC ကုိ ေျပာပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity

#MyanmarCelebrity #TunKoKo #MyanmarActor #MyanmarModel #Charity

Related Posts

Scroll to top